SantyagoSantyago
YouTube RSS Facebook GitHub

Czasami konieczne jest szybkie wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich baz danych MySQL na serwerze. Problemu nie ma, gdy baz jest kilka, jednak pojawia się przy ich większej ilości. Pomóc nam może prosty skrypt massdump.sh.

Dostępne parametry przy uruchomieniu:

 • -o KATALOG_DOCELOWY
 • -u NAZWA_UŻYTKOWNIKA
 • -e KODOWANIE_ZNAKÓW
 • -g włączenie kompresji gzip
 • -b włączenie komprezji bzip2

Wystarczy wydać polecenie i gotowe: massdump.sh -u root -e utf8 -b

 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. MYSQLDUMP=`which mysqldump`
 4. MYSQL=`which mysql`
 5.  
 6. USER=""
 7. PASSWORD=""
 8.  
 9. OUTPUTDIR=${PWD}
 10. GZIP_ENABLED=0
 11. BZIP2_ENABLED=0
 12. ENCODING="latin1"
 13. STAMP=$(date +%Y_%m_%d_%H)
 14.  
 15. while getopts u:e:o:gb OPTION
 16. do
 17.     case ${OPTION} in
 18.         u) USER=${OPTARG};;
 19.         e) ENCODING=${OPTARG};;
 20.         o) OUTPUTDIR=${OPTARG}; mkdir -p $OUTPUTDIR;;
 21.         g) GZIP_ENABLED=1; USEZIPX="gzip"; ZIPE="gz";;
 22.         b) BZIP2_ENABLED=1; USEZIPX="bzip2" ZIPE="bz2";;
 23.         *) exit 2;;
 24.     esac
 25. done
 26.  
 27. if [ "$USER" != '' ]; then
 28.     echo "Enter password for" $USER":"
 29.     oldmodes=`stty -g`
 30.     stty -echo
 31.     read PASSWORD
 32.     stty $oldmodes
 33. fi
 34.  
 35. DBS=`$MYSQL --user=$USER --password=$PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(information_schema|Database)"`
 36.  
 37. for db in $DBS; do
 38.     echo "Backup database: $db / $ENCODING encoding"
 39.     if [ $GZIP_ENABLED == 1 ] || [ $BZIP2_ENABLED == 1 ]; then
 40.     $MYSQLDUMP --force --opt
 41.     --user=$USER --password=$PASSWORD --databases $db
 42.     --default-character-set=$ENCODING -N | $USEZIPX > "$OUTPUTDIR/$STAMP-$db.$ZIPE"
 43.     else
 44.     $MYSQLDUMP --force --opt
 45.     --user=$USER --password=$PASSWORD --databases $db
 46.     --default-character-set=$ENCODING -N > "$OUTPUTDIR/$STAMP-$db.sql"
 47.     fi
 48. done
Komentarze Komentarze
Avatar 1
dracorp Linux / Mozilla Firefox 20.0
24 kwiecień 2013 - 13:34 Koszalin

Dobrze było by wspomnieć o alternatywie, dostępnej np. w domyślnym repo w Debianie: automysqlbackup.
Oprócz tego że idealnie działa w cronie to też nadaje się do zrobienia kopii wszystkich* baz na teraz.

*) Domyślnie nie robi kopie bazy mysql. A czasem to może być bardzo potrzebne i należy o tym pamiętać.

Skomentuj wpis